?>

JPND HEROES


Doel van het onderzoek
In wetenschappelijk onderzoek wordt meer en meer gebruik gemaakt van beeldvormingstechnieken zoals positron emissie tomografie (PET) scans, waarmee afbeeldingen van de hersenen gemaakt kunnen worden.

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zulke PET afbeeldingen om noradrenaline te meten in de hersenen van mensen. Noradrenaline speelt een belangrijke rol bij de communicatie tussen hersengebieden, en daarmee ook bij hersenfuncties zoals het geheugen en aandacht. Als noradrenaline niet goed werkt zal de communicatie tussen hersengebieden verslechteren. Dit kan het geval zijn bij hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.


Het doel van dit onderzoek is om bij gezonde vrijwilligers, mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson (met en zonder Dementie) en mensen met Downsyndroom (met en zonder dementie) het noradrenaline systeem in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken we een aankleuringsmiddel genaamd methylreboxitine (MRB), waarmee we met een PET-scan het noradrenaline systeem kunnen vastleggen.

Met de informatie die we opdoen bij dit onderzoek hopen we een diagnosemethode te ontwikkelen om de diagnose dementie bij mensen met Downsyndroom objectief te kunnen stellen in de toekomst, iets wat op dit moment nog niet mogelijk is. Daarnaast hopen we met de verkregen informatie betere diagnosemethodes en eventueel behandelmethodes te ontwikkelen voor mensen met de Ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson en voor mensen met Downsyndroom en dementie.


Wat houdt deelname in?
Twee of drie afspraken in het UMCG

Afspraak 1: doornemen inhoud onderzoek, ondertekenen deelnemersverklaring en afname van enkele vragenlijsten/testen (bezoek duurt ongeveer 1 uur)

Afspraak 2 of 3: MRI scan van de hersenen (bezoek duurt ongeveer 30 minuten)

Afspraak 2 of 3: PET-scan van de hersenen met MRB tracer (bezoek duurt ongeveer 120 minuten)

* Indien mogelijk proberen we de MRI en PET scan op dezelfde dag te plannen.

Voor deelnemers met downsyndroom is een begeleider/studiepartner vereist, die bij de deelname aanwezig zal zijn. Voor deze begeleider/studiepartner zal er een extra informatieafspraak worden ingepland, voorafgaand start deelname onderzoek.


Wie zoeken wij?
Wij zoeken mensen met de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson (met of zonder dementie), Downsyndroom (met of zonder dementie) en gezonde vrijwilligers die voldoen aan:

Leeftijd van 50 tot 80 jaar

Geen claustrofobie hebben

Geen metalen implantaten of pacemaker hebben i.v.m. de MRI scan
Interesse in deelname of vragen?


Zou u willen deelnemen of bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met mevr. drs. Tineke van Lingen. Zij is te bereiken op 050 361 8637 van maandag t/m donderdag en via de mail op t.van.lingen@umcg.nl .

 

Artikelen

Meedoen aan onderzoek?

31 jan. 0 Actueel
Het Alzheimer Centrum Groningen werkt mee aan verschillende onderzoeken naar geheugenproblemen en de...

FINGER-NL is gestart: een onderzoek naar het effect van een leefstijlprogramma op het denkvermogen

27 jan. 0 Actueel
27 januari 2022 – Vandaag is de officiële start van de FINGER-NL studie, een twee jaar durende in...

Masterstudent gezocht voor het PUSH-Memolife onderzoek

19 jan. 0 Actueel
...

Langer mentaal fit door een taal te leren? CogFlex onderzoek zoekt nog deelnemers

7 okt. 0 Actueel
Sommige mensen ervaren geheugenproblemen of stemmingsklachten op latere leeftijd. Onderzoek heeft la...

Wereld Alzheimerdag 2021

21 sep. 0 Actueel
Vandaag, 21 september, is het Wereld Alzheimer Dag. Dit jaar is het thema ‘de vele gezichten van D...