Sinds 2019 heeft het UMCG opnieuw een regionaal Alzheimercentrum. Voor het garanderen van goede kwalitatieve zorg is een adequate samenwerking tussen lokale instanties, het UMCG en de patiënt van groot belang. Om inzichtelijk te krijgen hoe deze zorg in de toekomst verbeterd kan worden, is dit onderzoek opgezet. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door vijf derdejaars Geneeskundestudenten en staat onder leiding van neuroloog Fransje Reesink, werkzaam in het UMCG Alzheimer Centrum Groningen

Achtergrond informatie
Het onderzoek richt zich niet alleen op patiënten met dementie en hun directe omgeving, maar ook op artsen en andere hulpverleners. In het onderzoek wordt nagegaan hoe tevreden zij zijn over de manier waarop de diagnose is gesteld, over hun eigen betrokkenheid bij de besluitvorming over de zorg en over de ontvangen informatie. Dementie is volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Toch wordt bij veel mensen de diagnose niet of te laat gesteld. Dit kan leiden tot onontdekte ziektelast.
Het onderzoek gaat precies na hoe de diagnose dementie momenteel wordt gesteld. Ook moet blijken welke onderzoeken belangrijk zijn voor het stellen van de diagnose dementie. Verder komt de vraag aan de orde of een huisarts de diagnose goed zelf kan stellen of daarvoor liever doorverwijst naar een gespecialiseerd centrum. En wat is de beleving van de patiënt en de mantelzorger bij de diagnose stelling en biedt de diagnose vaststellen in bijvoorbeeld een geheugenpoli hen meerwaarde?

Aan dit onderzoek kunnen zowel patiënten meedoen bij wie de diagnose dementie in de afgelopen 5 jaar is gesteld, als hun directe naasten en/of mantelzorgers. Daarnaast kunnen ook artsen of andere hulpverleners meedoen als zij de diagnose dementie stellen en/of verwijzen naar een gespecialiseerd centrum om de diagnose te stellen. Het onderzoek richt zich op de provincie Groningen. Het UMCG Alzheimercentrum Groningen is een van de vijf expertisecentra op gebied van dementie in Nederland. Hier vindt ingewikkelde diagnostiek op het gebied van Alzheimer plaats. Het is kenniscentrum voor iedereen in Noord-Nederland die op de een of andere manier betrokken is bij de zorg voor patiënten met Alzheimer. En daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats op gebied van Alzheimer.

Voor de digitale enqûetes kunt u op onderstaande links klikken:

Enquête Verwijzer
Enqûete Patiënt/mantelzorger

Wilt u liever de enqûetes op papier ontvangen? Dan kunt u een bericht sturen naar mw. drs. Tineke van Lingen. Zij is via de mail (t.van.lingen@umcg.nl) of telefonisch (050 361 8637) bereikbaar op maandag t/m woensdag.

Artikelen

ABOARD: Samen alzheimer stoppen vóór het start

12 apr. 0 Actueel
Woensdag 7 april 2021 - Deze week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A per...

Collecteweek Alzheimer Nederland

2 nov. 0 Actueel
Deze week collecteert Alzheimer Nederland. Het collecteren zal dit jaar, net als zoveel dingen, wat ...

Wereld Alzheimer Dag 2020

21 sep. 0 Actueel
21 September is Wereld Alzheimer dag, de dag waarop er over de hele wereld aandacht wordt besteedt a...

Corona en Dementie door de ogen van een neuroloog

8 sep. 0 Actueel
Wat gebeurt er als je dementie hebt– en vervolgens wordt besmet met corona? Mensen met dementie le...

Gezonde vrijwilligers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek

19 aug. 0 Actueel
Voor twee verschillende studies die lopen in het Alzheimer Centrum Groningen worden nog gezonde vrij...