Doneren en steunen

Kent u iemand met dementie? Veel mensen kunnen hier volmondig ‘ja’ op antwoorden en dit aantal zal alleen maar verder stijgen: In Nederland wonen nu ruim 270.000 mensen met dementie, maar in 2040 zullen dit er al ruim 500.000 zijn. Dit komt door de vergrijzing en dat mensen steeds ouder worden. Het Alzheimer Centrum Groningen (ACG) zet zich in om de impact van dementie op het leven van deze patiënten van vandaag te verminderen en de behandeling voor de patiënten van morgen te verbeteren. Elke dag brengt ons een stapje dichter bij ons doel, waar we patiënten van vandaag én morgen mee willen helpen.

We hebben zowel in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek als in onderwijs onze focus verlegd en verbreed naar het totale spectrum van gezondheidsbehoud, -bevordering en -herstel. Daarom is onze gezamenlijk gedragen motto: ‘LEREN LEVEN MET DEMENTIE.’ Helpt u ons mee?

Met uw bijdrage kunnen we:

  • de brug slaan tussen basaal wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van dementie en klinisch onderzoek dat leven met dementie dragelijker probeert te maken;
  • mensen met dementie en hun naasten voorzien van het beste advies en steun om verder te leren leven met dementie;
  • zorg dragen en onze verantwoordelijkheid nemen voor goede ketenzorg voor mensen met dementie in de regio;
  • het klimaat van samenleving en gezondheidszorg zodanig beïnvloeden dat mensen met dementie in staat worden gesteld hun leven te kunnen leven zoals zij dat wensen.

Doneren kan via ons bankrekeningnummer van Stichting Steunfonds UMCG: NL21 ABNA 0423 1265 95, o.v.v. Alzheimer 4950201. U kunt ook via onze WhyDonate-pagina een bijdrage leveren aan het Alzheimer Centrum Groningen.

Ons fonds is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Giften zijn daarom onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Voor vragen kunt u terecht op onze contact-pagina voor relevante informatie.

 

Artikelen

Wilt u Roodkapje eens spelen en uitproberen?

14 dec. 0 Actueel
Het spel Roodkapje is ervoor gemaakt om samen met uw naasten in gesprek te gaan over wat er nodig is...

29 november: Sint Pannekoek

29 nov. 0 Actueel
Het is 29 november en door heel het land wordt Sint Pannekoek gevierd!...

Dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland

27 nov. 0 Actueel
Op 21 november vond het Symposium ‘Dementie op jonge leeftijd in Noord Nederland - Waarom moeilijk...

14 november: Informatiemarkt Dementie in Delfzijl

2 nov. 0 Actueel
Op dinsdag 14 november organiseert de gemeente Delfzijl een informatiemarkt over dementie voor alle ...

Let’s Gro: Dementie Ervaringswandeling

1 nov. 0 Actueel
Het is u vast niet ontgaan: deze week staat Groningen in het teken van het Let's Gro Festival. Maar ...